Jotta kukaan tai mikään
ei menisi hukkaan.

Artboard 1 copy 2infonäyttö_vaaka2.png
 
 

Meillä on visio Vantaasta, missä kukaan tai mikään ei menisi hukkaan.

Siksi olemme luoneet täysin uudenlaisen ruoka-avun toimintamallin. Vantaan Yhteinen pöytä on paljon enemmän kuin yhteisöruokailuja. Se luo uudenlaista toimintakulttuuria alueelliseen ruoka-apuun ja saattaa ruoka-avun verkostoa yhteen. Se on toimivaa ja keskitettyä ruokahävikin logistiikkaa, mikä auttaa entistä  paremmin hyötykäyttämään hävikkiä. Se on monipuolisten ja inhimillisten ruoka-avun jakotapojen kehittämistä kuhunkin ruoka-avun jakopisteeseen sopivalla tavalla niin, että ruoka-avun saajan toimijuus ja hyvinvointi lisääntyvät.

Vantaalla tämä tarkoittaa tällä hetkellä, että 40 prosentissa ruoka-avun jakopisteitä jaetaan viikottain sekä ruokakasseja että tarjotaan eri tavoin hävikistä tehtyä ruokaa muun yhteisöllisen toiminnan ohella. Kasseja jaetaan yhteensä 63 prosentissa ja erilaista hävikkitarjoilua on 81 prosentissa paikoista. Tämä lisäksi on kymmeniä erilaisia tapahtumia vuodessa, joissa jaetaan ilmaista ruokaa. Yhteinen pöytä tarjoaa ruoka-aputoimintaan verkoston tarpeelliseksi kokemaa kehittämisapua, yhteisönrakentajakursseja ja konsultaatioita. 

Yhteisessä pöydässä ihminen tulee kohdatuksi kunnioittavasti, hävikkiruoka muuttuu yhteiseksi hyödyksi ja yksinäisyys yhteisöllisyydeksi. Tämän onnistumista tukee keskitetty ja laadukas ruokahävikin kuljetus. Sen mahdollistavat noin 35 hävikkiruoan lahjoittajaa eli kaupat, elintarviketehtaat ja tukut sekä noin 65 ruoka-avun paikallista jakajaa kuten yhdistykset, kaupungin asukastilat ja seurakunnat. Sydämenä toimii Vantaan kaupungin perustama hävikkiterminaali, joka työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja vapaaehtoisia. Yhteisestä pöydästä ja sen verkostosta hyötyvät useat tuhannet vantaalaiset joka viikko.

Yhteinen pöytä on hyvä esimerkki kiertotaloudesta - ja siksi Sitra rahoittaa mallin sovellusten levittämistä muualle Suomeen. Mallia on alettu soveltaa eri tavoin jo 12 alueella: Järvenpää, Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Hämeenlinna, Jyväskylä, Rovaniemi, Lahti, Kouvola, Vaasa ja Tuusula.

Jos kiinnostuit, lataa abc-kirja tästä:

 
 
 

Lisätietoja:

Hanna Kuisma
Projektipäällikkö
Sitran ja Yhteisen pöydän projekti
050 318 0983
etunimi.sukunimi@vantaa.fi